Kevät

Kohta vapautuvat järvet jääpeitteestään Pohjois-Savon korkeudella. Kesää kohti.