Sotka-kosteikot Ilomantsin Korpinurmi

SOTKA-kosteikot -hanke, Korpinurmi

Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hankkeessa kunnostetaan kosteikkoja vesilintujen poikasille sopiviksi elinympäristöiksi. Tavoitteena on hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta.  

Hankkeessa parannetaan vesilintujen lisääntymismenestystä suunnittelemalla, kunnostamalla ja perustamalla poikue-elinympäristöjä. Kosteikot kunnostetaan pääsääntöisesti patoamalla. Hankkeeseen valituilla kohteilla sitoudutaan SOTKA-kosteikkosopimuksen mukaisiin kestävän metsästyksen periaatteisiin sekä kohteen hoitoon.

Kuvat Ilomantsin Korpinurmen kosteikolta.

Katso myös Vöyrin Vitmossenin kosteikon elämää.